Med friskvård avses allt som man utför för att bibehålla sitt djur friskt, både fysiskt och mentalt. Det kan vara  t ex

anpassad kost, god hygien, regelbundna vaccinationer och tillräcklig aktivering och motion. Även om ditt djur inte besväras av smärta eller skada kan det vara värdefullt att träffa en sjukgymnast för att förebygga uppkomsten av framtida besvär eller skador. Även detta faller inom ramen för friskvård. En sjukgymnast kan utföra friskvårdsbehandlingar som t ex massage och stretch eller hjälpa till att lägga upp träningsprogram både vad gäller stabilitet, styrka och kondition.  

 

Friskvård är en mycket viktig del av alla djurs liv men en grupp som kanske mer än andra är i behov av det är den arbetande hunden. Den arbetande hunden går att jämföra med en elitidrottare och ska ges möjlighet att kunna utföra sina krävande arbetsuppgifter på en optimal nivå, utifrån de bästa förutsättningarna och utan smärta eller muskel- och ledrelaterade begränsningar. Det är du som hundförare som bär ansvaret för att hunden har möjlighet att prestera enligt de krav som ställs på den. En sjukgymnast kan med sin kompetens hjälpa hundföraren i detta arbete.