Ansvarig: Godkänd legitimerad sjukgymnast Charlotte Orrfors

Firmanamn: Fysiohund Sverige

Ort: Stockholm

E-post: charlotte.orrfors@fysiohund.se

Bankdetaljer: PlusGiro 488609-9, Bankgiro 344-0120

Övrigt:  

Momsregistrerad och innehar F-skattebevis

Innehar patientansvarsförsäkring för behandling av  människor och djur

Godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård enligt 3 kap 6 § i lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård