Charlotte med sin arbetskamrat Comma Charlotte med sin arbetskamrat Comma

Charlotte Orrfors är leg. sjukgymnast på humansidan, utbildad vid Karolinska Institutet med en medicinsk masterexamen i fysioterapi från Umeå Universitet samt är av Jordbruksverket godkänd för arbete inom djurens hälso-och sjukvård. Charlotte är vidareutbildad inom idrottsmedicin (30 hp), ortopedisk manuell terapi (OMT)/ortopedisk medicin (totalt 45 hp), mekanisk diagnostik och terapi (MDT A lumbal) på humansidan. OMT är ett av de specialistområden som sjukgymnaster arbetar med och är tillsammans med MDT två av de vanligaste sjukgymnastmetoderna i världen och innefattar undersökning, behandling och förebyggande av funktionsstörningar och smärta i rörelseapparaten såsom t ex leder, muskler och nerver. Charlotte är även licensierad laserterapeut, vidareutbildad inom medicinsk akupunktur (totalt 30 hp) för behandling av både människor och hundar samt är diplomerad massör för både människor och hundar.
Charlotte är utbildad i rehabilitering för smådjur vid Norska Veterinärhögskolan, och har utöver detta genomgått ett flertal kurser inom veterinärmedicin, inom bl a hältutredning, ortopedi och neurologi. Vidareutbildning sker fortlöpande.
 

Charlotte har erfarenhet och är verksam som sjukgymnast på humansidan och har även arbetat som sjukgymnastisk styrke- och träningsinstruktör under ett par år. Specialintresset ligger dock inom veterinärmedicinsk rehabilitering. Efter flera år som vice ordförande i LSVET (Legitimerade sjukgymnaster inom veterinärmedicin) är nu Charlotte fortsatt engagerad i utvecklingen av veterinärmedicinsk rehabilitering och friskvård i Sverige genom sitt klinikska arbete och nätverkande med kollegor.

 

En stor utmaning i det sjukgymnastiska arbetet med djur ligger i att läsa av deras beteende och reaktioner vid undersökning och behandling. Charlotte är mycket intresserad av djurens beteende och förespråkar en förståelse för samspelet mellan djurens fysiska och mentala hälsa. Charlotte har vidareutbildat sig i hundens beteendebiologi (22 hp).