Fysiohund Sverige drivs av Charlotte Orrfors som är legitimerad sjukgymnast, godkänd av Jordbruksverket att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. Att vara beviljad ett godkännande av Jordbruksverket är ett sätt att garantera för allmänheten att den personen har tillräcklig kunskap och lämplighet för yrket.

 

Målsättning med verksamheten är att på ett professionellt sätt hjälpa framför allt hundar och katter som är i behov av rehabilitering eller friskvård i olika former. Vi använder oss av kända och väl beprövade metoder men ser oss som innovativa inom detta område som ständigt utvecklas. Vi välkomnar forskning inom området veterinärmedicinsk rehabilitering.

 

Vi gör allt vad vi kan för att djuren och djurägare ska känna sig trygga i kontakten med oss. Genom gedigen medicinsk utbildning, fortlöpande vidareutbildning, kontakt och nära samarbete med djurets veterinär samt väl tilltagna behandlingstider främjar vi för så positiva upplevelser och så goda behandlingsresultat som möjligt.

 

Vi finns tillgängliga i Stockholms län och har ett mycket gott och väl inarbetat samarbete med Haninge Djurklinik och AniCura Animalen. På AniCura Animalen finns det en så kallad water treadmill (löpband i vatten) som är en effektiv och skonsam variant av vattenträning/behandling. Vid behov av utökad specialistkompetens inom ortopedi/neurologi samarbetar vi med veterinärer inom dessa områden på flera av större djursjukhusen, även utanför Stockholms län.
 

Utöver vår kliniska verksamhet i Stockholmsområdet verkar vi konsulterande i hela landet efter överenskommelse.

 

Vi kan rekommendera, och i viss mån sälja, ett urval av ledtillskott, rehabiliterings- och friskvårdprodukter av god kvalitét, som alla är testade av oss på Fysiohund.