Samarbete med Vetabolaget från 2022
Nu inleder Charlotte ett spännande samarbete med Vetabolaget (www.vetabolaget.se) i form av föreläsare. Under hösten och vintern inleds samarbetet med deltagande under kursen "Hälta och ortopediska sjukdomar" del 2 för att då vara behjälplig under den praktiska palpationsgenomgången. I anslutning till denna kurs kommer deltagarna att erbjudas en livestreamad kurs i rehabilitering.

Posterpresentation Veterinärkongressen
I november 2016 presenterade Charlotte sin studie om mätegenskaper hos viktbelastningsplattan 4Leg Check® på Veterinärkongressen som hölls vid SLU i Uppsala.

Posterpresentation IAVRPT
I augusti 2016 presenterade Charlotte sin studie om mätegenskaper hos viktbelastningsplattan 4Leg Check® på det internationella rehabiliteringssymposiet IAVRPT - International Association of Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy - som höll vid SLU i Uppsala.

Masterprojekt i sjukgymnastik/fysioterapi
Under år 2014-2015 har Charlotte genomfört en studie som en del i sin masterexamen i fysioterapi. Studien syftade till att närmare undersöka mätegenskaper hos viktbelastningsplattan 4Leg Check®. De mätegenskaper som undersöktes var reliabilitet, validitet, sensitivitet och specificitet. Studien är nu slutförd och har godkänts med högsta betyg (VG) under ett examinationsförfarande vid Umeå Universitet. En process för publicering i vetenskaplig tidskrift har påbörjats (2017) och är anledningen till att studien i dagsläget inte får publiceras i sin helhet. Charlotte framför återigen ett stort tack till alla hundar med sina ägare som gjorde denna studie möjlig att genomföra! 
 

Sibyllaprojektet - en utredning av djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv
Under år 2012-2013 satt Charlotte med som sakkunning för djursjukgymnaster (smådjur) i projektet Sibylla.

1 mars 2012 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att göra en översyn av den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling för djur de närmaste tio åren. Jordbruksverket har genomfört detta efter samråd med andra berörda myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer.

Målsättningen för utredningen har varit att producera en trovärdig, verklighetsnära beskrivning av hälso- och sjukvård en för djur och dess möjliga utveckling 2013 - 2023, samt en analys av de krav utvecklingen ställer på kompetenstillskott, utbildning och kvalitetssäkring. Utredningen redovisar även förslag på åtgärder för att upprätthålla en hög standard och fortsatt behovsuppfyllnad.

Tidningen Husdjursliv

Utgiven som bilaga till Aftonbladet 19/12-2011 inför Husdjursmässan, Kistamässan,

5-8/1-2012.

Charlotte är författare till artikeln "Ny lag ger ökat djurskydd".

 

Klicka på länken nedan så kommer du till tidningen Husdjursliv. Artikeln finns på sidan 14.

 

Stora boken om hundens hälsa

Författare: Kerstin Bergvall, Alexandra Eiger, Ole Frykman, Anders Hallgren, Lotta Möller

Utgiven av Bokförlaget Semic, 2010. ISBN 978-91-552-56000-5

 

Charlotte har bistått med rehabiliteringstips och medverkar, tillsammans med sin hund Comma, på några av rehabiliteringsbilderna.

Den kliniska användningen av hundmassage på djursjukhus/djurkliniker - En deskriptiv enkätstudie

Författare: Charlotte Orrfors, leg. sjukgymnast och Emilie Boman, leg. sjukgymnast

 

Klicka på filen nedan så kan du se postern som presenterade studien under Sjukgymnastdagarna på Älvsjömässan 2009!