Vad innebär ”godkänd legitimerad djursjukgymnast/fysioterapeut”?

 

Svar: Från och med 2010-01-01 instiftades en ny lag som möjliggör att legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter kan bli godkända av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. För att kunna bli godkänd krävs det att man skall kunna uppvisa att man har tillräckligt erfarenhet och kunskap inom djurens hälso- och sjukvård. Godkända djursjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar endast utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Vår korrekta titel är eg. "Godkänd legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut". Vi hoppas på att få en mer användarvänlig titel som är mer beskrivande av vad vi arbetar med. Tills vidare skriver de flesta av oss "godkänd djursjukgymnast/fysioterapeut" alternativt "leg. sjukgymnast/fysioterapeut, godkänd för arbete inom djurens hälso- och sjukvård". 

 

Varför skall jag gå med mitt djur till en djursjukgymnast /fysioterapeut som är godkänd av Jordbruksverket?

 

Svar: Det finns en mängd olika alternativa djurbehandlare på marknaden med stor variation i både utbildning och erfarenhet. En godkänd djursjukgymnast/fysioterapeut står under granskning av både Socialstyrelsen för sin legitimation på humansidan och av Jordbruksverket för sitt godkännande som djursjukgymnast/fysioterapeut. Detta är en kvalitetssäkring av den du anlitar och en trygghet för dig som djurägare. När du anlitar en godkänd djursjukgymnast/fysioterapeut vet du att den personen både har kunskap och erfarenhet av veterinärmedicinsk rehabilitering och friskvård.

 

Det finns alternativa behandlare som påstår sig vara sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Titeln sjukgymnast och fysioterapeuter är dock skyddad enligt lag vilket innebär att ingen annan än just högskoleutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter får använda sig av den titeln. Om du är osäker på vad den du anlitar har för utbildning och erfarenhet så bör du fråga vederbörande om detta. En godkänd djursjukgymnast/fysioterapeut ska kunna visa upp sin legitimation och sitt godkännande. Man kan även kontakta Socialstyrelsen och Jordbruksverket och kontrollera att uppgifterna stämmer.

 

Finns det godkända djursjukgymnaster/fysioterapeuter endast på djursjukhus/djurkliniker? 

 

Svar: Det finns djursjukgymnaster/fysioterapeuter anställda på de allra flesta djursjukhus/djurkliniker även om en del inte hunnit bli godkända ännu. Det finns även en del djursjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar genom eget företag, som t ex Fysiohunds godkända djursjukgymnast/fysioterapeut Charlotte Orrfors, som arbetar som konsult och har nära samarbeta med några av de främsta ortopederna i Sverige.