Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att en individ som är eller har varit sjuk eller skadad ska kunna fungera så bra som möjligt. Genom rehabilitering är målet att djuret, så långt som det är möjligt, skall återfå de förmågor den hade före sjukdomen eller skadan. 

 

Om ditt djurs aktivitets- och prestationsnivå samt livskvalité är påverkat av en skada, sjukdom eller medfött tillstånd i rörelseapparaten kan en sjukgymnast hjälpa till. Sjukgymnasten samarbetar med djurets veterinär för att säkerställa en korrekt diagnos och utifrån den lägga upp en lämplig rehabiliteringsplan där djurägaren har en självklar och viktig roll för att rehabiliteringen skall bli så lyckad som möjligt. Djur svarar över lag mycket bra på sjukgymnastiska behandlingsmetoder. 

 

Exempel på tillstånd där vår sjukgymnast kan hjälpa ditt djur med rehabiliteringen: 

  • Ledskador/sjukdomar, t ex artros, spondylos, OCD, HD/AD osv.
  • Frakturer
  • Neurologiska skador/sjukdomar, t ex diskbråck, DLSS (L7/S1) osv.
  • Mjukdelsskador, t ex rupturer eller bristningar i muskel, ligament eller senor
  • Muskelsjukdomar
  • Övervikt
  • Medfödda anatomiska anomalier, t ex felställningar i skelett osv.